Optimal Casa   Tel:     021.223.58.49
Fax:    021.223.43.77
Mobile: 0722.294.360, 0721.241.449, 0742.332.669
Email: office@optimalcasa.ro
Address: Soseaua N. Titulescu 89-91 bl. 9, sc. A, ap. 14, sector 1, Bucuresti
 
Search by sector
Home   |    About Us   |    News   |    Careers   |    Law   |    Add your offer   |    Contact Romana       English

Law

Optimal Casa

 Acte necesare pentru perfectarea contractelor de vanzare-cumparare apartamente

 1. ACTE PROPRIETATE APARTAMENT: contract de vanzare cumparare, proces verbal de predare-primire, adeverinta de achitare integrala sau act aditional(eliberate de R.A.Locuinta sau alte institutii de stat), contract de vanzare-cumparare autentificat la notar, iar pentru actele incheiate dupa anul 1999 si incheierea de intabulare de la Judecatorie - in original.

 2. SCHITE APARTAMENT (3 exemplare originale), intocmite de un INGINER DE CADASTRU si avizate de A.N.C.P.I.-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 3. CERTIFICAT DE NEURMARIRE FISCALA (de la Primarie- Administratia Financiara - valabil 48 ore).

 4. CERTIFICAT DE SARCINI sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  - este de competenta Biroului Notarial.

 5. CERTIFICAT DE SARCINI sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) - este de competenta Biroului Notarial.

 6. BULETINE DE IDENTITATE pentru vanzatori si cumparatori (original si copie).

 7. ADEVERINTA de la Asociatia de locatari (proprietari) din care sa rezulte ca nu sunt datorii.

Acte necesare pentru perfectarea contractelor de vanzare-cumparare imobile (casa cu teren sau teren) 

 1. ACTE PROPRIETATE IMOBIL compus din casa de locuit cu teren aferent: contract de vanzare-cumparare autentificat la notar, iar pentru actele incheiate dupa anul 1999 si incheierea de intabulare de la Judecatorie, titlu de proprietate, hotarare judecatoreasca - in original.

 2. SCHITE IMOBIL (3 EXEMPLARE ORIGINALE) intocmite de un INGINER DE CADASTRU si avizate de A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 3. CERTIFICAT DE NEURMARIRE FISCALA de la Primarie- Administratia Financiara - valabil 48 ore (adeverinta de rol de la Primaria comunei competente), cu suprafata de teren sau/si casa cu valoare de impunere.

 4. CERTIFICAT DE SARCINI sau EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) - este de competenta Biroului Notarial.

 5. BULETINE DE IDENTITATE pentru vanzatori si cumparatori (original si copie).

 6. ADEVERINTA DE PREEMTIUNE (afisate timp de 45 de zile la sediul Primariei) de la Primaria comunei competente pentru terenurile din extravilan.

 

Search
Category:

Location:

Sort by:

Max price (euro):
Newsletter
» Register with your email address in our database and you will receive daily emails with the hotest news and offers.

Email address:
Home   |    About Us   |    News   |    Careers   |    Law   |    Add your offer   |    Contact

Privacy agreement | office@optimalcasa.ro
Copyright @2007 Optimal Intermedia SRL. All rights reserved.
Design by: TopWebDesign